Cursussen

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2019-2

15 april 2019 - 15 april 2019

In deze workshop wordt de richtlijn Palliatieve sedatie doorgenomen aan de hand van een interactieve casusbespreking.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: besluitvorming & indicatiestelling, verschil euthanasie en sedatie, verantwoordelijkheid / betrokkenheid verpleegkundigen / verzorgenden, en zorg voor elkaar

Specifieke leerdoelen

1. De cursist is zich bewust van effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.
2. De cursist beseft terdege dat uitvoering geven aan palliatieve sedatie complex is, en meerdere dimensies kent, waarvoor multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is.
3. De cursist kent de stappen binnen de indicatiestelling conform de richtlijn Palliatieve sedatie, en weet hier over genuanceerd te communiceren met patiënt, naasten en hulpverleners.
Is zich tevens bewust van het effect van de lijdensdruk van de omstanders op het proces van indicatiestelling, en weet deze te hanteren.
4. De cursist weet welke stappen erbij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van de sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.
5. De cursist is op de hoogte van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie( profiel, interactie, dosering op maat), o.a. in relatie tot gebruik van relevante medicatie voor start sedatie.
6. De cursist is zich bewust van zijn beperkte kennis en ervaring, en weet wanneer een consult CPT moet, en wanneer het wenselijk is.
7. De cursist heeft zich een stappenplan eigen gemaakt, welke te gebruiken is indien verlaging van bewustzijn onvoldoende wordt bereikt, en niet leidt tot consistent comfort voor de patiënt.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organisatie
7. Professionaliteit

15/04

Werkvorm

Casuistiekbespreking
Kennisoverdracht

Maximaal aantal deelnemers

nb