Cursussen

Workshop ''Vroegtijdige Zorgplanning'' 2019-1

23 april 2019 - 23 april 2019

Vroegtijdige zorgplanning is voor alle betrokkenen ingewikkeld. Er wordt weliswaar veel over gesproken, maar de praktijk is anders. Wilsverklaringen zijn er in vele vormen. Maar patiënten en hun naasten en de hulpverleners blijken in de crisis andere dingen te bedoelen dan op papier is opgeschreven.
Hulpverleners willen graag vroegtijdig met de patiënt spreken over wat deze wil als er sprake is van grote kwetsbaarheid en wat dan wel of niet meer gedaan moet worden.
• In deze workshop zal met ervaren verpleegkundigen ingegaan worden op de principes van vroegtijdige zorgplanning en op de wijze waarop deze verpleegkundigen een ondersteunende rol kunnen hebben in gesprekken met de patiënt en diens naasten.
• De workshop verkent de principes van zorgplanning en reikt enkele praktische methodieken aan.

Algemene leerdoelen en CanMeds

Verheldering van begrippen en indicaties, werkwijze, samenwerking, informatie aan patiënt en naasten.

De leerdoelen voor deze workshop, ingedeeld conform de CanMeds competentiegebieden, zijn:
1.VAKINHOUDELIJK

  • De cursist weet wat vroegtijdige zorgplanning is.
  • De cursist kent verschillende reeds bekende methodieken welke toegepast kunnen worden in het proces van vroegtijdige zorgplanning.
  • De cursist weet welke principes van zorgplanning nu al kunnen worden toegepast in de eigen praktijk.

2.COMMUNICATIE

  • De cursist kent verschillende vormen van wilsverklaringen.
  • De cursist is zich bewust van het belang van zorgvuldige en vroegtijdige communicatie met patiënt, naasten en andere belanghebbenden.

3.SAMENWERKING

  • Vroegtijdige zorgplanning vraagt om een multi/interdisciplinaire aanpak in nauwe samenspraak met de patiënt en diens naasten en met de hoofdbehandelend arts; de cursist weet hoe het multidisciplinaire proces van vroegtijdige zorgplanning er uit kan zien.
  • De cursist kan een wilsverklaring bespreekbaar maken met de patiënt en diens naasten.

4.ORGANISATIE.

  • De cursist kent de relevante methodieken zoals o.a. “Spreek tijdig over het levenseinde (KNMG)”, de “3 goede vragen”, “Respecting choices”, “Handreiking slechtnieuwsgesprek (IKNL)”, filmpjes ‘Samen bouwen aan vertrouwen’, en weet deze te vinden.

7.PROFESSIONALITEIT.

  • De cursist is zich bewust van de eigen voorkeuren in omgaan met vroegtijdige zorgplanning en kan deze los laten in gesprek met patiënten en hun naasten over hun waarden en normen.

De cursist weet de betekenis van cultuur bij vroegtijdige zorgplanning.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organisatie
7. Professionaliteit

23/04

Werkvorm

Casuistiekbespreking
Kennisoverdracht
Protocollen - Richtlijnen

Maximaal aantal deelnemers

nb