Cursussen

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' 2019-3

26 september 2019 - 26 september 2019

De leerdoelen voor deze cursus, ingedeeld conform de CanMeds competentiegebieden, zijn:

1.VAKINHOUDELIJK

• De cursist weet wat stoppen met eten en drinken betekent.
• De cursist kent het verschil tussen het stoppen uit vrije wil, en het niet meer kunnen eten en drinken als gevold van een ziekte.
• De cursist is op de hoogte van de manieren waarop de patiënt die gestopt is met eten en drinken verlichting van de klachten kan krijgen.
2.COMMUNICATIE
• De cursist is zich bewust van het belang van zorgvuldige en vroegtijdige communicatie met patiënt, naasten, collega’s en de arts bij de zorgvuldige informatie en besluitvorming rondom stoppen met eten en drinken.
3.SAMENWERKING
• Besluitvorming over en begeleiding van de patiënt die stopt met eten en drinken vraagt een multidisciplinaire aanpak in nauwe samenspraak met patiënt en naasten; de cursist weet wat van hem/haar verwacht wordt binnen de samenwerking met de arts, verpleegkundigen, vrijwilligers, collega’s en geestelijk verzorger
4.ORGANISATIE.
• De cursist kent de (samenvattingen van) relevante richtlijnen en weet deze te vinden en te gebruiken.
7.PROFESSIONALITEIT.
• De cursist is zich bewust van de eigen ( ethische) grenzen bij de besluitvorming over en de begeleiding van patiënten die bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. En kan hier met relevante betrokkenen over communiceren.
• De cursist weet om te gaan met de multiculturele verschillen, die ook bij omgaan vocht en voeding in de palliatieve fase, kunnen voorkomen.
• De cursist heeft oog voor de zorg voor zorgenden en hoe hier zelf mee om te gaan wanneer het (te) complex wordt.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organisatie
7. Professionaliteit

26/09

Lesmateriaal

Powerpoint presentatie
Reader

Werkvorm

Casuistiekbespreking

Maximaal aantal deelnemers

nb