Cursussen

Workshop ''Als je weet dat mama gaat sterven'' 2019-3

15 oktober 2019 - 15 oktober 2019

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?
Er is inmiddels via websites en literatuur wel het een en ander aan informatie te verkrijgen, maar de praktische toepassing blijft lastig en is sterk situatie gebonden.

Binnen het onderwijsprogramma van Leerhuizen Palliatieve Zorg in 2016 is besloten hier een themamiddag aan te wijden onder leiding van een zeer ervaren docent, Nel Kleverlaan, psycholoog. Al vele jaren begeleidt zij kinderen waarvan ouders c.q. grootouders ernstig ziek zijn. Haar ervaring heeft zij vastgelegd in diverse boeken, verhalen, columns en films over dit onderwerp.

Leerdoelen:

1. De deelnemer verwerft inzichten hoe om te gaan met kinderen, waarvan een dierbare ernstig ziek is, en zal komen te overlijden.
2. De deelnemer is in staat volwassenen te informeren en te adviseren over hoe te communiceren met kinderen van verschillende leeftijden, waarvan een dierbare ernstig ziek is, en zal komen te overlijden.
3. De deelnemer is in staat kinderen en volwassenen te informeren over voorhanden zijnde voorlichtingsmaterialen over dit thema.

Docent Nel Kleverlaan

bevlogen, spontaan en met een brede interesse in alles wat mensen bezighoudt. Haar achtergrond als schrijver, psycholoog en filmmaker komt daarbij goed van pas. Hoewel haar credits vooral in de gezondheidszorg liggen, gaat Nel’s aandacht ook uit naar andere gebieden en is het vooral de veerkracht van zowel volwassenen als kinderen die haar uitdaagt en inspireert.

Haar ervaringen in de gezondheidszorg heeft de Alkmaarse op bijzondere wijze weten te combineren met haar creatieve talent. Dit heeft geresulteerd in tal van uitgaven; van columns en boeken tot films en websites.

Nel was lange tijd werkzaam als psycholoog, schrijver en trainer. Daarnaast zette zij zich op meerdere fronten in voor de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en was zij lid van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen. Van 2005 tot 2017 was Nel Kleverlaan coördinator van ’t Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Zij stond aan de wieg van de stichting Verdriet door je Hoofd en de website www.kankerspoken.nl, waar zij zich nog altijd voor in zet.

Competenties

2. Communicatie
3. Samenwerking

15/10

Lesmateriaal

CD's - DVD's
Powerpoint presentatie

Maximaal aantal deelnemers

nb