Cursussen

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2019-3

29 oktober 2019 - 29 oktober 2019

Leerdoelen

Aan het eind van de workshop:
1. Kent de cursist de meest gebruikte instrumenten;
2. Erkend de cursist de meerwaarde van deze instrumenten voor kwalitatief goede palliatieve zorg;
3. Weet de cursist met de instrumenten te werken en heeft met de instrumenten geoefend;
4. Kan de cursist het belang van gebruik van de instrumenten aan patiënt, naasten en huisarts aangeven.het daadwerkelijk gebruik geoefend;
4. Is het de cursist duidelijk dat het Zorgpad Stervensfase naast gebruik bij de individuele cliënt als ondersteunend bij de continuïteit van de zorg, ook gebruikt kan worden door het team als kwaliteitsinstrument.

29/10

Lesmateriaal

Literatuur
Powerpoint presentatie
Reader

Maximaal aantal deelnemers

nb