Cursussen

Workshop ''Afscheid en rouw in diverse culturen en religies'' 2019-2

12 december 2019 - 12 december 2019

Leerdoelen:

• Medewerkers maken kennis met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.
• Medewerkers worden zich bewust van het belang van cultuur en een cultuursensitieve manier van werken.
• Medewerkers denken na over hun eigen culturele bagage (als persoon én als professional), en de betekenis daarvan in het werk.
• Medewerkers krijgen concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de dagelijkse praktijk.

12/12

Werkvorm

Casuistiekbespreking
Discussie
Kennisoverdracht
Presentatie

Docenten

Matze, P.I.

Maximaal aantal deelnemers

nb