Cursussen

Workshop ''Sterven met de oorlog''

2 oktober 2019 - 2 oktober 2019

Wat levert de workshop op?

Deelnemers krijgen door de workshop inzicht in de late gevolgen van oorlog en geweld bij het stervensproces en zij krijgen handreikingen aangeboden hoe om te gaan met iemand in de terminale fase van zijn leven, wanneer oorlogsherinneringen opspelen.

De workshop duurt 3 uur. In een inleiding wordt ingegaan op sterven met de oorlog en op de betekenis van het oorlogsverleden van betrokkene op het gezin. Ook wordt het aspect belicht hoe de eigen (oorlogs-)achtergrond van de vrijwilliger/professional eventueel mee kan resoneren met die van de patiënt. Met behulp van casuïstiek wordt vervolgens besproken wat adequate reacties van de vrijwilliger zijn als deze problematiek opspeelt in de terminale fase.

Reacties van deelnemers maken duidelijk dat deze workshop in een behoefte voorzien zoals:
Het onderwerp oorlog mooi doorverwezen naar huidige situaties./ Veel stof om over na te denken / Herkenningspunten waar ik nooit eerder aan dacht / Praktische toepassing / Ervaringsverhalen / Handvaten gekregen hoe je met een trauma om kunt gaan / Bewustwording. Interactie is prettig / Boeiend onderwerp! / Leerzaam, duidelijk, compleet./ Prettig dat alles ook op papier wordt meegegeven / Tips die we kregen / To the point, goede theorie en koppeling aan de praktijk, geen pasklare antwoorden > werkelijkheidsgetrouw / Kort, bondig, duidelijk en praktisch. / Combinatie theorie- en casusbesprekingen.

02/10

Docenten

Netten, J.

Maximaal aantal deelnemers

nb