Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Organisatie

Initiatiefnemers

In 1998 vond een eerste overleg plaats tussen De Open Ankh (nu Zorgcoöperatie Nederland)  en Antonius IJsselmonde om te komen tot een initiatief voor onderwijs en vorming rond palliatieve zorg. Laurens, voorheen de KVV Rotterdam, waar Antonius IJsselmonde een onderdeel van is, en de Stichting Florence in Den Haag hebben zich vervolgens van harte bij dit initiatief aangesloten. De Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg werd officieel op 22 februari 2004 opgericht. 

In 2009 heeft Lelie Zorggroep zich bij Leerhuizen Palliatieve Zorg gevoegd. Later zijn ook Aafje, Sonneburgh en de Zellingen toegetreden. Zij zijn samen onze premium partners en krijgen altijd als eerste de ontwikkelde bij- en nascholingen aangeboden.

Financiering

Leerhuizen Palliatieve Zorg is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. De voorbereidingskosten zijn gefinancierd door de initiatiefnemers. De realisatie van de website en de publiciteit, de aanschaf van onderwijsmiddelen zijn mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van enkele fondsen. De kosten van de cursussen en trainingen worden mogelijk door bijdragen van de cursisten. Medewerkers worden beloond conform de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen & Thuiszorg. De financiën worden verantwoord in de jaarrekening

Ons Fiscaal nummer is: 8134.91.265