Nieuws

Illustratie

9 juni 2013

PaTz Symposium 18 juni 2013 17.00-20.00 uur

De markering van de palliatieve fase maakt gerichte zorg op de juiste plek mogelijk.
Door tijdig wensen en behoeften van patiënten en diens omgeving te inventariseren en deze vast te leggen in een zorgplan kan de overdracht naar de Huisartsenpost verbeteren.

‘Wanneer start de palliatieve fase?’
Voor geïnteresseerden in palliatieve zorg,
huisartsen en wijkverpleegkundigen en natuurlijk voor alle deelnemers aan het PaTz-project

Stichting PaTz organiseert op dinsdag 18 juni 2013 het symposium “Wanneer start de palliatieve fase?”.
De markering van de palliatieve fase maakt gerichte zorg op de juiste plek mogelijk.
Door tijdig wensen en behoeften van patiënten en diens omgeving te inventariseren en deze vast te leggen in een zorgplan kan de overdracht naar de Huisartsenpost verbeteren.

Frequente opnames of toenemende klachten bij patiënten met COPD en/of hartfalen of kwetsbare ouderen kunnen duiden op een naderend levenseinde.

En wat is palliatieve spoed? Wanneer is er sprake van spoed? En hoe hierbij te handelen?

Het wordt een inspirerende en interessante bijeenkomst. Een symposium dat u als betrokken professional niet mag missen!

Voor meer informatie en inschrijving opent u hier de uitnodiging >>>>