Nieuws

Illustratie

12 maart 2013

Samenwerking eerste lijn Palliatieve Zorg


Minder knelpunten in de palliatieve zorg door implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg? Een boeiend artikel in Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2012 (12) handelt over de eerste fase van de verbetering van de multidisciplinaire samenwerking essentieel voor goede palliatieve zorg. Van de hand van (onder anderen) Monique Vahedi Nibakht.Het Vervolg van het project
Inmiddels is de Stuurgroep Palliatieve zorg (NPZR&O) met subsidie van ZonMW volop bezig met de uitrol van de 
PaTZ-bijeenkomsten. PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en het project heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. In 2011 heeft een succesvolle pilot met vier groepen in Amsterdam gedraaid. In het ZonMw-project “goede voorbeelden voor de Palliatieve Zorg”, is PaTz één van de projecten die subsidie ontvangt om als ‘Goed Voorbeeld’ te worden beschreven in 2012.
In deze bijeenkomsten worden huisartsen, de coördinerende wijkverpleegkundigen van betrokken Thuiszorg-organisaties en 
Consulenten Palliatieve Zorg per HAGRO (HuisArtsenGROep) 6 keer per jaar bij elkaar gebracht om samen de
 palliatieve patiënten door te nemen.
Deze patiënten worden besproken aan de hand van een Palliatief Zorgregister. 
Ook wordt besproken welke werkmethodieken gehanteerd zouden moeten worden. 

Financiering
De PaTZ-bijeenkomsten voor de huisartsen worden gefinancierd door de Zorgverzekeraar, voor de consulenten door het IKNL. 

Focusbijeenkomsten
Voorafgaand aan de start van de PaTZ-en vinden per HAGRO zogenaamde Focusbijeenkomsten plaats. 

Wetenschappelijk Onderzoek
Nulmetingen worden gedaan onder de deelnemers en ook onder patiënten, naasten en nabestaanden. Er is een samenwerking met Prof. dr. Anneke Francke (NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en prof Bregje Onwuteaka-Philipsen (EMGO Institute for Health and Care Research).


Planning 
Planning is dat eind dit jaar in Rotterdam zo'n 12 PaTZ-groepen gestart zullen zijn. Vervolgens vindt in komende jaren een verdere uitrol plaats.
  1. Er wordt intensief samengewerkt met Amsterdam (huisarts Schweitzer) en met directie van het IKNL.
  2. Er wordt gestreefd naar een PORTAL PaTZ. Hierin wordt samengewerkt met bovenstaande partijen en met de TU Delft.

Betrokkenheid Leerhuizen
Bij de ontwikkeling, het onderwijs en bij het onderzoek is ook Leerhuizen Palliatieve Zorg betrokken.