Nieuws

Illustratie

12 juni 2014

Symposium 'Vakmanschap beproefd'

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan organiseerde Leerhuizen Palliatieve Zorg afgelopen dinsdag, 10 juni, een bijeenkomst voor  partners, docenten en relaties. Samen hebben we nagedacht over vakmanschap in de palliatieve zorg

Aan het einde van het leven worden patiënten en hun naasten geconfronteerd met de ultieme kwetsbaarheid. Autonomie blijkt dan ineens niet meer vanzelfsprekend, de relatie met 'de eigen zelf' en de wederkerigheid met de ander worden geproefd en beproefd.

In de zorg rond het levenseinde wordt ook een groot beroep gedaan op de kennis kunde kunst van hulpverleners en vrijwilligers. In hun ontmoeting met de kwetsbare mens aan het einde van zijn/haar leven, worden de eigen kracht èn de onmacht geproefd en beproefd, wat een begin kan zijn van verder verdiepend vakmanschap.

Prof. Dr. Evelien Tonkens heeft vakmanschap belicht vanuit de gedachten van de Amerikaanse socioloog Richard Sennett. Bij ambachtelijkheid gaat het om de 'langdurige basale menselijke neiging om een taak goed te doen, omwille van de taak zelf'. Betrokkenheid en toewijding staan centraal. Wat vraagt dit van professionals, managers, bestuurders en de samenleving? Lees het hier.  

Zowel vóór als na de lezing van Evelien Tonkens hebben vier vakmensen uit de palliatieve zorg ons geïnspireerd met een anekdote waaruit hun vakmanschap bleek, waar grenzen werden ontdekt en tegelijkertijd een verrassend leermoment was. Nieuwsgierig? Binnenkort verschijnen de anekdotes op onze website. Dit geldt ook voor de indrukwekkende column die Marinus van den Berg, geestelijk verzorger, voordroeg over 'de competentie van de onmacht'. Dat zijn boodschap aan het denken heeft gezet, blijkt uit de foto hierboven. 

Elke aanwezige heeft aan een traan van verdriet, van vreugde of verwondering de les van deze middag verwoord. In veel kaartjes lazen we een aanscherping, een bevestiging of een stimulans. Zoals: Aandacht en liefde geven - Tijd nemen voor relaties - Vertragen - Gracias a la Vida - Luisteren naar emoties - Het meest simpele waarderen - De kunst van het laten. 

Tot slot waren de muziek van Duo Nocturna, het creatieve intermezzo van Chantal van Heeswijk en het kunstwerk van Lof der Zoetheid ieder voor zich een welkome inspiratiebron.

Dankbaar en blij hebben we teruggekeken op de afgelopen tien jaar.  Gerrit Jan Jurriëns volgde in al deze jaren de ontwikkeling van LPZ evenals de ontwikkeling van palliatieve zorg in de media, en heeft dit met ons gedeeld. De droom die er 10 jaar geleden al was, is in Leerhuizen verwezenlijkt. Professionals vulden dit aan: het is een plek waar zij zich kunnen (door)ontwikkelen en waar samenwerking wordt bevorderd. 

Kortom, een bijeenkomst met meer dan genoeg inspiratie om sámen zo door te gaan!