Nieuws

Illustratie

15 december 2014

Tandem / Op luisterspreekuur bij de geestelijk verzorger


In gezondheidscentrum Levinas in Rotterdam Kralingen-Crooswijk kunnen mensen met vragen van spirituele of levensbeschouwelijke aard terecht op het luisterspreekuur van de geestelijk verzorger. Ook collega-zorgverleners zoals huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten kunnen geestelijk verzorgers raadplegen als zij vragen of problemen op dit gebied signaleren bij hun patiënten. Een bijzondere samenwerking, aangezien nog niet veel geestelijk verzorgers werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. Door de huidige ontwikkelingen in de zorg blijven ouderen en chronisch zieken langer thuis wonen en worden met name huisartsen steeds vaker geconfronteerd met levensbeschouwelijke vragen over onder meer verlies en rouw. Samenwerking met de geestelijk verzorger is dan ook helemaal van deze tijd.

Preventieve taak
De geestelijk verzorgers binnen Levinas nemen deel aan overleg om de zorg rondom het levenseinde van patiënten te verbeteren (palliatieve zorg). Ook zitten zij aan tafel om waar nodig steun te geven aan patiënten met psychische en/of maatschappelijke problemen (psychosociale zorgpaden). Huisarts Corine Baar, initiatiefnemer voor de samenwerking met geestelijk verzorgers, legt uit: “Spirituele en levensbeschouwelijke vragen zijn vaak verweven met medische of sociale problemen. Soms komt iemand naar mij toe omdat hij zo slecht slaapt. Dan vraag ik door en blijkt bijvoorbeeld dat zijn vrouw ongeneeslijk ziek is en hij het gevoel heeft dat hij er helemaal alleen voor staat. Dan is het fijn als hij het gesprek aan kan gaan met een deskundige die ondersteuning biedt bij het verwerken van zijn angst en verdriet. Zo voorkom je vaak dat het probleem van kwaad tot erger wordt.”

Luisterend oor, steun en toeverlaat
Liesbeth Gerritsen is één van de acht geestelijk verzorgers binnen Levinas. Ze vertelt: “Geestelijke zorg is het draaglijk helpen maken van de moeilijkheden van de ander, vooral door het bieden van een luisterend oor. We komen niet met oplossingen maar helpen mensen met het verwerken van hun vragen en leed, waardoor ze weer gaan vertrouwen op hun eigen kracht. Dat doen we vanuit verschillende achtergronden (humanistisch, islamitisch, boeddhistisch, hindoeïstisch, christelijk). En soms kan het uitvoeren van een (religieus) ritueel helpend zijn.” Liesbeth benadrukt dat iedereen met spirituele of levensbeschouwelijke vragen geconfronteerd kan worden: “ Er is dan niet per se iets mis met die persoon. Wij zijn ook geen therapeuten, maar gesprekspartners. Als we merken dat therapie wel nodig is, dan verwijzen we door naar een psycholoog of psychotherapeut.”

De vraag achter de vraag
In Levinas kan men na verwijzing door een zorgverlener of op eigen initiatief een afspraak maken bij de geestelijk verzorger. Dat kan op de website of via e-mail. Liesbeth Gerritsen: “De mensen die ik spreek, zijn meestal blij dat ze gekomen zijn. Goed om te weten is ook dat de inhoud van het gesprek vertrouwelijk is. Bij de terugkoppeling naar de huisarts stip ik alleen de besproken thema’s aan en dat bespreek ik altijd eerst met de persoon zelf.” Ook Corine Baar is positief over het werk van de geestelijk verzorgers: “Zij hebben een andere kijk op zaken en gebruiken ander jargon. Een waardevolle aanvulling! Een uitdaging blijft het echter wel om elkaar steeds optimaal te vinden. Dat komt vooral doordat levensbeschouwelijke vragen soms lastig te herkennen zijn. De kunst is om de vraag achter de vraag te achterhalen.”

Training huisartsen en geestelijk verzorgers
Naar verwachting zal er meer aandacht komen voor geestelijke zorg in de eerste lijn. Gezondheidscentrum Levinas organiseert daarom in samenwerking met Leerhuizen Palliatieve Zorg informatiebijeenkomsten en trainingen voor huisartsen en geestelijk verzorgers. Daarin wordt besproken hoe kan worden samengewerkt en doorverwezen, in welke situaties geestelijke zorg wordt ingeschakeld en hoe dit logistiek en financieel kan worden geregeld. Begin 2015 vindt de eerstvolgende training plaats. (Meer informatie hierover via het cursusaanbod op deze website.) Meer over gezondheidscentrum Levinas leest u op www.gc-levinas.nl

Bron: De regionale redactie (vertegenwoordigd door ZorgImpuls, Fonds Achterstandswijken Rotterdam en Zorg op Zuid Rotterdamse gezondheidscentra). De regionale redactie schrijft over het werk van de eerstelijnszorg in de regio Rotterdam.