Nieuws


11 juni 2015

Tandemproject

Er is steeds meer aandacht voor geestelijke zorg in de eerste lijn. In het voorjaar van 2015 is daarom, in samenwerking met Gezondheidscentrum Levinas, een training georganiseerd voor huisartsen en geestelijke verzorgers. Tijdens deze Tandem-bijeenkomsten is besproken hoe er kan worden samengewerkt en doorverwezen, in welke situaties geestelijke zorg wordt ingeschakeld en hoe dit logistiek en financieel kan worden georganiseerd. In Gezondheidscentrum Levinas is deze samenwerking al tot stand gekomen, vanuit deze praktijkervaring kwam de training tot stand. In dit nieuwsbericht een weergave van de manier waarop de geestelijk verzorger in het gezondheidscentrum wordt geÔntroduceerd.†

Er blijkt in de praktijk onder patiŽnten in eerste instantie vaak weerstand te zijn wanneer de huisarts een verwijzing naar de geestelijk verzorger voorstelt. Die weerstand heeft vaak met de associatie met religie te maken. Hoe gaan de artsen bij Levinas hier mee om? En huisarts van Levinas verwoordt het verschil tussen de geestelijk verzorger en de psycholoog als volgt aan de patiŽnt: "Het gaat niet om psychische problemen maar om problemen, die gerelateerd zijn aan uw levensfase. U bent niet ziek maar er spelen wel levensvragen." Een collega huisarts licht hierbij toe: "Wat de patiŽnt heeft ingepakt in medische vragen, moet je zorgvuldig zien uit te pakken."

Om de patiŽnt te informeren over de mogelijkheid van geestelijke zorg, staat bij gezondheidscentrum Levinas de volgende tekst op het E-poc scherm in de wachtkamer, welke een indruk geeft van het werk van de geestelijk verzorger in de eerste lijn:

Het Levinas Luister -uur†

Tijdens het Levinas Luister-uur kunt u terecht bij een van de geestelijk verzorgers. U vertelt uw verhaal , wij luisteren en denken mee. Op die manier kan er meer houvast en helderheid ontstaan en dat helpt om weer verder te kunnen.†

Vragen die aan de orde zouden kunnen komen zijn bijvoorbeeld:†

  • Waarom gebeurt mij dat nou ?††
  • Wat is de zin van dit alles?†
  • Wat heb ik gedaan om dit te verdienen ?†
  • Waarom kan ik geen doel (meer) in mijn leven vinden ?†
  • Heb ik dit alles over mijzelf afgeroepen ?†
  • Hoe kan ik deze situatie te boven komen ?†
  • Ik heb het gevoel dat ik er helemaal alleen voorsta ?†

Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van geestelijke zorg in de eerste lijn, heeft gezondheidscentrum Levinas hierover een voorlichtingsfilmpje gemaakt.