Nieuws

Illustratie

18 maart 2014

Workshop voor huisartsen: Palliatieve Sedatie in het licht van de actualiteit

Palliatieve sedatie en euthanasie. De media staan er bol van. Naar aanleiding van deze actuele ontwikkelingen hebben verschillende huisartsen ons om een workshop verzocht. Palliatieve sedatie is vaak moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen door de besluitvorming, maar ook technisch gezien. Gemiddeld krijgt een huisarts zo'n twee keer per jaar te maken met deze medische handeling.

De workshop vindt plaats op 8 april van 18:00-21:00. Inloop is vanaf 17.30u. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd. 

In de workshop komen 3 onderdelen aan bod:

1. eigen ervaringen

2. interactieve casuïstiek-bespreking

3. do's and dont's

Aan de orde komen:

1. Indicatie, besluitvorming en uitvoering
·wanneer en hoe maak ik sedatie en euthanasie bespreekbaar en hoe maak ik samen met de patiënt en diens naasten passende keuzes
·wanneer gebruik ik welke medicamenten en wat zijn hun mogelijke bijwerkingen
·acute sedatie en gecompliceerde sedatie
·wanneer gebruik ik (nog) niet en of wanneer wel een pomp voor toediening medicatie

2. Begeleiding naasten en samenwerking
·hoe kan ik de naasten begeleiden als de sedatie onverhoopt langer duurt dan verwacht of gehoopt
·hoe stem ik af en organiseer ik (vroeg)tijdig advies en ondersteuning met de wijkverpleegkundige van de thuiszorg, met het specialistisch verpleegkundig technisch team en met het Consultatief Palliatief Team (CPT)

3. Voor- en nazorg
·verslaglegging
·hoe zorg ik voor mijzelf en voor de ander.


Meer informatie of aanmelden? Dat kan hier.